top of page

hållbart entreprenörskap


 

Vad är ett hållbart företagande egentligen? Under denna föreläsning fokuserar vi på hållbarhetsarbete i det lilla företaget, i det bolag som just står i startgroparna, eller har hållit på en tid och vill profilera sig som ett hållbart företag -både inför sig själv och andra. Målet är att inspirera dig till nya och starkare sätt att göra hållbara val i ditt företagande.
 

Under föreläsning tar vi upp hållbarhet ur både ett ekonomiskt, socialt, miljömässigt och inre perspektiv, med många konkreta exempel och en lista över vad du kan börja med nästa måndag. 

bottom of page