top of page

lönsamhet

Det här är föreläsningen som på ett enkelt sätt förklarar hur företaget kan påverka sin egen lönsamhet. Vi börjar med att konstatera att lönsamhet är samma som att gå med vinst, d.v.s. att det kommer in mer pengar än vad det var ut. Denna insikt omvandlar vi till att försöka öka intäkterna och minska kostnaderna. 

Vi går genom hur intäkterna kan ökas (sälja mer, höja priset, jobba med lagret ...) och ställer oss en mängd frågor kring våra kostnader (vilka kan delas / sänkas / omvandlas ...)

Automatiskt kommer vi in på frågor vi behöver ställa oss kring vår marknadsföring, prissättning och kostnadsplanering. Vi funderar även på hur lönsamheten kan driva på vår tillväxt. 

Den här konkreta föreläsningen passar bra till nystartade företag eller företag som behöver en vitaminspruta när vardagen gjort att strategiarbetet i företaget börjat gå på rutin. 

Se exempel på när Maria pratar om lönsamhet i ALMIS enkla filmer om företagsekonomi. 
 

bottom of page