top of page

marknadsföring

Är din marknadsföringsbudget inte så stor? Ingen fara. 

"Kul och Ful marknadsföring" är inspirationsföreläsningen där det levereras otaliga exempel på en marknadsföring som sticker ut och där energi och kreativitet går framom ett stort marknadsföringskonto. Under föreläsningen går vi igenom marknadsföringsmissarna många gör, du kommer att inse att information och marknadsföring är två helt skilda saker och att det ligger en enorm potential i att våga vara annorlunda. Dagens vinnande marknadsföring skapas helt enkelt genom att bygga förväntningar och tänka gott.

Du får även insikter i hur du kan tänka målgrupp samtidigt som du får konkreta tips och idéer om allt från alfagrupper till elektroniska broschyrer. Vi är även inne och bekantar oss med den virala marknadsföringen, med sitt eget speciella tänk och metoder.

Kul och Ful marknadsföring kan hållas antingen som en föreläsning på 1½-3 h eller som en heldagsworkshop som utmynnar i en enkel, företagsanpassad marknadsföringsplan. Föreläsningen kan lätt anpassas till olika branscher. Det går även att skräddarsy föreläsningen till en speciell målgrupp. 

Det är även möjligt att efter föreläsningen låta deltagarna ta del av färdigt eller skräddarsytt material. Det är rätt lätt att lyssna på en föreläsning eller delta i en workshop, men betydligt svårare att tillämpa den nya kunskapen i vardagen. Då kan det vara bra att en stund efter tillfället bli påmind av en elektronisk handbok i mejlboxen. Se exempel här. 

bottom of page