referenser 

 om mig 

Finlandssvensk   /   Ekonomie doktor    /  Författare   /  Egen företagare 

Jag har jobbat som professionell föreläsare sedan 2010.

Innan dess jobbade jag som lärare och forskare vid Svenska handelshögskolan (1999-2008) och som  företagsutvecklare vid Juthbacka kulturcentrum (2008-2010).
Jag fungerar även som mentor inom specialyrkesexamen för företagsrådgivare.


Här har jag valt ut några av mina uppdrag för att visa på i vilka sammanhang jag brukar röra mig. 

 referenser 

Evenemang

Spektakeldagarna i Östersund

Fisyl-kongressen i Vasa
Glasdagarna i Stockholm
Den finlandssvenska kryssningen
Yrkesakademins ledarskapsforum
Föreningsfestivalen i Finland


 

Entreprenörskap och affärsutveckling

Jakobstadsnejdens utvecklingsbolag Concordia
Go Business Piteå & Luleå
SACO
Svenska handelshögkolan
Ålands näringsliv
Österbottens företagare
Coompanion Västerbotten

ALMI
Företagslotsen Uppsala
Länsstyrelsen
Bjärkeföretagens förening
Åbo Akademi, vårdvetenskap
Österbottens svenska lantbruksproducenter

Mathantverk och
turism

Kustens mat, Åland
Smakstart Västernorrland
Eldrimner
Österbottens turism

Kulturentreprenör-
skap

Krenova

Uminova Expression
Ålands slöjd och konst
Västarvet
Kulturkraft Syd

Biodlarföretagarna

YES! Ung företagsamhet i Österbotten
Helsingfors Arbis
Österbottens landskapsbibliotek

Jakobstads arbis
Ekologiska odlarna på Åland

Omställningsnätverket
Marthaförbundet

Korsholms vuxeninstitut
Stormossen

 

Övrigt

Livsutveckling

 föreläsning eller verkstad? 

Längden på mina föreläsningar är 1-3 h (inkl. pauser) enligt kundens önskemål.

Vill du ge deltagarna möjligheten att på plats, konkret jobba med sina egna företag, knyta kontakter genom gemensamma diskussioner eller ge dem tid att reflektera över enskilda övningar kan föreläsningen bra utökas till en verkstad. 

Innehållet i en verkstad brukar variera beroende på deltagarna, men det som varit omtyckt har varit att vi under en prissättningsverkstad t.ex. i Excel gjort upp egna enkla prissättningsmodeller och lärt oss förstå logiken bakom kostnads-baserad prissättning. I marknadsföringsklinikerna brukar målet vara en egen  marknadsföringsplan med tre konkreta saker på måndagens att göra-lista. Längden på en heldag är 6 h (inkl. mat- och kaffepaus). 

 mitt mål 

Mitt mål som föreläsare är att förmedla nya perspektiv och ge upphov till nya tankar. För mig är det viktigare att  du som lyssnare tänker själv än att jag som föreläsare endast förmedlar vad någon annan redan har tänkt.

Mina föreläsningar innehåller därför få teorier, men alltid många exempel. Detta gör att föreläsningarna hålls på en lyssnarvänlig och vardaglig nivå. När du lyssnar till mig skall du kunna känna igen dig samtidigt som du i ditt arbete och liv direkt skall kunna använda det du hört.

 

Jag erbjuder ett vackert språk, inspiration, många exempel, ett lyssnarvänligt material, vardagskunskap, möjlighet till tryckt material och ett och annat skratt.